Zie ook

Ledengedeelte

Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland

In de Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland werken al ruim dertig jaar psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten samen, sommigen verbonden aan GGZ instellingen, anderen (ook) werkzaam in vrijgevestigde praktijken. Middels deze samenwerking willen we de beschikbaarheid en de kwaliteit van de psychoanalytische behandelingen in het Zuiden van Nederland garanderen (Limburg, Noord-Brabant en regio Nijmegen). Sinds 2020 zijn we gelieerd aan de andere psychoanalytische verbanden in Nederland onder de noemer “PsychoAnalytische Centra”.

De Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland organiseert 6 wekelijks inhoudelijke bijeenkomsten voor haar leden. In deze vergaderingen ligt de nadruk op het stellen van indicaties en worden voortgangen van psychoanalytische behandelingen en psychoanalyses besproken.

Voor degenen die willen verwijzen of zelf op zoek zijn naar een psychoanalyticus of een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeut biedt deze website een lijst van aangesloten leden/behandelaren.

Daarnaast stimuleert de PAK Zuid-Nederland verbanden in subregio’s (Psychodynamische Kringen), die laagdrempelig toegankelijk zijn voor psychodynamische geïnteresseerde professionals uit de GGZ in de brede zin van het woord. In iedere subregio wordt de invulling hiervan op eigen wijze vorm gegeven. Deze Kringen vormen in de eerste plaats een netwerk om elkaar te vinden als het gaat om allerlei vragen die relevant zijn in het psychodynamisch werken in de praktijk.

Als psychoanalytisch behandelaren willen we graag onze klinische kennis en kunde delen met andere GGZ- collega’s, GGZ- opleidelingen, studenten en leken. Dit doen we onder andere door het organiseren van collegereeksen in samenwerking met verschillende universiteiten, leesgroepen en een twee-jaarlijks symposium met prominente sprekers.

Ook organiseren we avonden in samenwerking met filmhuizen waarbij er vanuit een psychoanalytische invalshoek een inleiding bij de film wordt verzorgd, met aansluitend gelegenheid tot nabespreking.

Onze activiteiten worden hieronder aangekondigd en toegelicht:

Nieuws

Psychoanalyse en Film

In oktober a.s. gaat het nieuwe filmseizoen weer van start met dit jaar ook films in filmhuis Zicht in Sittard.  Voor meer informatie zie de

Lees meer