Zie ook

Ledengedeelte

Aanmelding als (belangstellend) lid van PAC Oost

U kunt zich aanmelden om lid te worden van de PAK Zuid-Nederland wan-neer u lid bent van de NPaV, de NVPP, een van de Belgische analytische verenigingen, of wanneer u binnen een van deze verenigingen in opleiding bent.

Aanmelden kan via het het secretariaat : info@npav.nl
Na u aanmelding zal u aanmelding besproken worden in onze vergadering.