Zie ook

Ledengedeelte

De Psychodynamische Kringen

De Psychodynamische Kringen zijn subregionale netwerken waar GGZ- professionals die psychodynamisch werken dan wel hierin geïnteresseerd zijn elkaar kunnen vinden. Er is een mogelijkheid om elkaar fysiek en/of online te ontmoeten voor overleg, verwijzing of consulten. Ook kan inhoudelijke verdieping middels leesgroepen of een lezing een mogelijkheid zijn. De insteek is laagdrempelig dat wil zeggen dat het volgen of afgerond hebben van een specifieke psychodynamische opleiding welkom is, maar niet noodzakelijk. Iedere subregio geeft zelf invulling aan de inhoud, structuur en opzet afhankelijk van de behoeften van de betreffende deelnemers.

Inmiddels zijn de volgende Kringen in de lucht:

  • Psychodynamische Kring Zuid-Limburg (regio Maastricht-Heerlen-Sittard)
  • Psychodynamische Kring West-Brabant (regio Tilburg)
  • Psychodynamische Kring Nijmegen e.o.
  • Psychodynamische Kring Brabant-Oost
  • Psychodynamische Kring Gewest Den Bosch (in oprichting)

Wilt u informatie of wilt u zich aanmelden als deelnemer voor een van de Kringen? Stuur een mail naar info@npav.nl